Prof. Dr. Birol Civelek

El Cerrahisi

El Cerrahisinde, önceki yıllara göre belirgin ilerleme kaydedilmiştir ; bu ilerlemede Plastik Cerrahların katkısı büyüktür. Plastik Cerrahların hem görüntüyü hem de işlevsel bozuklukları düzeltmekteki uzmanlıkları önemli rol oynar. El Cerrahisinde, en sık yapılan işlemler; cilt yaralanmalarını onarmak ;sinir , damar ve eklemlerin, tendonların hasarını ve deforme olan kemikleri onarmayı içerir. Bu gibi durumlarda hasara bağlı olarak greftleme ( deri nakli) , flep cerrahisi , replantasyon veya transplantasyon yöntemi kullanılır . Birçok vakada , hasar görmüş ele önemli derecede duyu ve fonksiyon kazandırılabilinir ancak bu durum hasarın boyutuna göre değişmekle birlikte iyileşme bazen aylar sürebilir .

Yaralanmalar haricinde , sinir ve damar yapılarının zarar görmesiyle oluşan bazı durumlara da El Cerrahisi içerisinde müdahale edilir .

Bunlardan en sık karşılaşılanları;

Karpal tünel sendromu : Sinir sıkışmaları içerisinde en sık görülen durumdur . Median sinir olarak adlandırılan yapının , el bileği hizasında sıkışmasıyla , el ve parmak hareketlerinde sıkıntı yaşanır . Tetik parmak ( trigger finger) Tıp dilindeki adıyla “ stenozan tenosinovit “ elde parmakların bükülmesini ve hareketini sağlayan tendonların zarar görmesiyle oluşan rahatsızlıktır .

Ganglion : Elde en sık rastlanan tümör çeşididir . Sıklıkla 20-40 yaş arasındaki kişilerde görülür jel kıvamında sıvı dolu iyi huyu kistik yapılardır .

Dupuytren Kontraktürü : Avuç içi derisinin altındaki tendon damar ve sinir yapılarını koruyan derinin anormal kalınlaşmasıyla ortaya çıkar . Avuç içinden parmaklara kadar da uzanabilir. Bu rahatsızlık , ayaktabanı ve peniste de görülebilmekte olup ileriki aşamalarda deride nodül oluşumuna ve içeriye doğru bükülme ve uyuşukluğa neden olabilir .