Prof. Dr. Birol Civelek

Kulak Anomalileri

Konjenital kulak anomalileri, kulağın şeklini ve konumunu etkileyen doğum kusurlarıdır. Bu koşullar, kulak çevresindeki yumuşak kıkırdağı ve kulağın hem işlevini hem de görünümünü etkileyen diğer yapıları içerebilir. Bu anomaliler ayrıca önemli sosyal bozulmalara neden olabilir.

Genel olarak, konjenital kulak anomalileri fizik muayene ile teşhis edilir. Fizik muayeneye dayanarak işitme ve dil taramaları gerekebilir. İşitme cihazı ihtiyacını belirlemek amacıyla bebeklerin ve çocukların işitmesini değerlendirmek için çeşitli işitme testleri mevcuttur.